اقدام عملی چین در زمینه کنترل انتشار دی اکسید کربن تا سال 2030
2022/08/01 16:50:20

 

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و وزارت محیط زیست و اکولوژی چین اخیرا طرح اجرای اوج کربن در بخش صنعت را به طور مشترک صادر کردند. "طرح" پیشنهاد می کند که در دوره "چهاردهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور"، پیشرفت مثبتی در بهینه سازی ساختار صنعتی و ساختار مصرف انرژی حاصل شود و بهره وری انرژی و استفاده از منابع به میزان زیادی بهبود یابد، تعدادی از کارخانه ها و پارک‌های صنعتی سبز ساخته شده و تعدادی از تجهیزات کاهش انتشار توسعه، نمایش و ترویج خواهد شد و پایه محکمی برای اوج‌گیری کربن در زمینه صنعتی ایجاد می شود.  شدت انتشار دی اکسید کربن در صنایع کلیدی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

 

در دوره "پانزدهمین برنامه توسعه پنج ساله"، ساختار و طرح صنعتی بیشتر بهینه خواهد شد و شدت مصرف انرژی صنعتی و انتشار دی اکسید کربن همچنان رو به کاهش خواهد بود. یک سیستم صنعتی مدرن با کارایی بالا، سبز، بازیافت و کربن کم ایجاد خواهد شد. اطمینان حاصل می شود که انتشار دی اکسید کربن در صنعت قبل از سال 2030 به اوج خود برسد.

  • 2022/08/01 16:50:20
  • GMT+08:00
  • /