سوال یک استاد تایوانی: آیا ارزشش را دارد؟
2022/08/01 16:31:58

پروفسور یو زی شیانگ از دانشگاه شی شین تایوان در واکنش به سفر مورد انتظار نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، مصاحبه اختصاصی با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین انجام داد. 

پروفسور یو زی شیانگ گفت: امید بسیاری از سیاستمداران در تایوان که از "جدایی طلبی تایوان" حمایت می کنند، استفاده از دیدار شخصیت های جهانی برای ایجاد معنایی نمادین است. آن ها جرات نمی کنند حرف زیادی بزنند، اما می خواهند با استفاده از این اقدامات به جهان اعلام کنند که جدایی طلبی تایوان مورد حمایت قرار می گیرد. اما در واقع همه ما به خوبی می دانیم که با توجه به شرایط بین المللی، هیچ شانسی برای "جدایی طلبی تایوان" وجود ندارد. بنابراین، تنها نتیجه این اقدامات نمادین این است که رابطه دو تنگه تایوان همچنان آسیب ببیند و مردم تایوان باید بهای امنیت و ثبات را بپردازند، آیا این ارزشش را دارد؟  این سیاستمداران به اقدامات سیاسی برای برهم زدن اوضاع در تنگه تایوان ادامه می دهند. من فکر می کنم بسیاری از مردم تایوان می خواهند زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و تمایل ندارند که شاهد تنش در اوضاع تنگه تایوان باشند. ‌

  • 2022/08/01 16:31:58
  • GMT+08:00
  • /