نیروی هوایی چین: قاطعانه از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنیم
2022/07/31 14:31:51

«شن جینکه»، سخنگوی نیروی هوایی چین صبح روز 31 ژوئیه (9 مرداد) در کنفرانس مطبوعاتی «رویداد باز هوانوردی نیروی هوایی» گفت که دفاع از رودخانه‌ها و کوه‌های سرزمین مادری، مأموریت مقدس نیروی هوایی خلق است.

وی افزود: انواع جت‌های جنگنده نیروی هوایی در اطراف جزیره تایوان پرواز می‌کنند و توانایی محافظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را ارتقاء می‌دهند.

شن جینکه تصریح کرد: نیروی هوایی اراده محکم، اعتماد کامل و توانایی کافی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را دارد.

  • 2022/07/31 14:31:51
  • GMT+08:00
  • /