درخواست آقای «شی» برای رستاخیز بزرگ ملت چین
2022/07/31 14:48:50

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین بر ترویج و ارتقاء اتحاد و سختکوشی مردم چین در داخل و خارج برای قدرتمند شدن به منظور رستاخیز ملت چین، تاکید کرد.

آقای «شی» که دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی نیز هست اظهارات فوق را در کنفرانس مرکزی با موضوع اقدامات جبهه متحد که از جمعه شروع شده و تا شنبه ادامه خواهد داشت، مطرح کرد.

وی با بیان اینکه امسال مصادف است با صدمین سالگرد وضع سیاست جبهه متحد حزب کمونیست چین، بر اهمیت پایبندی درست به توسعه جبهه متحد میهن‌پرستانه تاکید کرد.  
رهبر چین با تبیین وظایف اصلی جبهه متحد میهن‌پرستانه در عصر جدید، خواستار حمایت از رهبری حزب کمونیست چین، پیمودن مسیر سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی، هماهنگ‌سازی
یکنواختی و تنوع و ارتقاء روابط هماهنگ در میان احزاب سیاسی، گروه‌های قومی،‌ ادیان،‌ لایه‌های اجتماعی و همچنین مردم چین در داخل و خارج شد.
وی افزود: برای ارتقاء اتحاد و سختکوشی مردم چین در داخل و خارج از کشور و قدرتمندسازی به منظور ساخت کامل یک کشور سوسیالیستی مدرن و تحقق رستاخیز ملی، تلاش‌هایی باید صورت بگیرد.
شی جین پینگ در ادامه سخنرانی خود اقدامات جبهه متحد را از هجدهمین نشست کنگره ملی حزب کمونیست در سال 2012 مرور کرد و «دستاوردهای تاریخی» آن را مورد ستایش قرار داد.

وی با خلاصه‌سازی ایده‌ها، اندیشه‌ها و راهبردها برای بهبود اقدامات جبهه متحد گفت رابطه میان یکنواختی و تنوع باید به درستی مدیریت شود و سیستم حزب سیاسی منحصربفرد چین باید حفظ شود و بهبود یابد.

بر اساس کتاب سفید موسوم به «سیستم حزب سیاسی چین؛ همکاری و مشورت» که سال گذشته میلادی توسط «اداره اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین، منتشر شد، سیستم همکاری چندحزبی و مشورت سیاسی تحت رهبری حزب کمونیست چین عنصر اساسی چارچوب سیاسی چین محسوب می‌شود.
کتاب سفید مذکور تاکید می‌کند: علاوه بر حزب کمونیست چین، هشت حزب سیاسی دیگر نیز در این کشور فعالیت دارند. حزب کمونیست، قدرت را در دست دارد و دیگر احزاب به طور کامل در اداره امور دولتی تحت رهبری حزب کمونیست، مشارکت دارند.
آقای شی همچنین به اهمیت ایجاد یک حس قدرتمند همبستگی در میان ملت چین و تقویت اقدامات جبهه متحد در میان نخبگان غیرعضو در حزب کمونیست و مردم لایه‌های اجتماعی جدید، اشاره کرد.
رهبر چین افزود با توجه به اینکه جهان با تغییرات اساسی نادر روبروست، جبهه متحد نقش بسیار مهم‌تری در حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای چین ایفاء می‌کند.

به عیقده آقای «شی»، جبهه متحد همچنین نقش مهمی در تقویت پایگاه طبقاتی حزب کمونیست و توسعه پایگاه توده‌ای آن ایفاء می‌نماید.

رئیس جمهور چین افزود: ترویج و ارتقاء اتحاد میان تمام مردم چین یک وظیفه تاریخی برای جبهه متحد میهن‌پرستانه در عصر جدید و باید تلاش‌ها به منظور تقویت اجماع و اتحاد تمام مردم بدون توجه به احزاب سیاسی‌ آنها، گروه‌های قومی، لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی و عقاید مذهبی آنها صورت بگیرد.

 

 

  • 2022/07/31 14:48:50
  • GMT+08:00
  • /