درخشش پویایی بازار چین با برگزاری پرشور دومین نمایشگاه کالاهای مصرفی
2022/07/30 16:35:06

دومین نمایشگاه کالاهای مصرفی چین شنبه ۳۰ ژانویه (۸ مرداد) به پایان رسید.

این نمایشگاه طی روزهای برگزاری محصولات بسیار با کیفیت از کشورهای مختلف را عرضه کرد و علاوه بر آن محصولات جدید زیادی را نیز به نمایش گذاشت.

شرکت‌های چینی و خارجی فعالانه از نمایشگاه بازدید و خرید کردند. نمایشگاه کالاهای مصرفی پر جنب و جوش نشان دهنده نشاط و جذابیت بسیار زیاد بازار چین است.

با محصولات پیشرفته، فناوری‌های جدید و تجربیات تعاملی مختلف، در غرفه‌های نمایشگاه کالاهای مصرفی صدها محصول جدید به طور متوسط هر روز معرفی شدند و صدها فعالیت تبلیغاتی به‌طور فشرده برگزار شد.

با نگاهی به رفت و آمد و هیجان بازدیدکنندگان، شور آتشین مصرف در همه جا قابل احساس بود.

باید گفت پویایی و سرزندگی نمایشگاه کالاهای مصرفی باعث می‌شود غرفه داران سراسر جهان استواری راسخ بازار چین را پیش بینی  کنند.

در دو روز گذشته، نمایشگاه‌ها کالاهای مصرفی چین شاهد امضای متمرکز قراردادها بود و مجموع گردش مالی انباشته شده از 10 میلیارد یوان فراتر رفت.

این تراکنش‌ها شامل زمینه‌های مختلف از جمله بیوتکنولوژی، مصرف خدمات و لوازم خانگی را پوشش می‌داد.

برگزاری نمایشگاه کالاهای مصرفی در موعد مقرر و اجرای فشرده سیاست‌های ترویج مصرف در چین، باعث ارتقای احیا اقتصادی شده و مصرف را افزایش می‌دهد.

بر همین اساس بسیاری از شرکت‌ها قراردادهای بزرگی را امضاء کرده‌ و سرمایه‌گذاری خود در چین افزایش داده‌ا‌‌ند.

  • 2022/07/30 16:35:06
  • GMT+08:00
  • /