بازدید کیم جونگ اون از برج دوستی چین و کره شمالی
2022/07/29 15:21:56

بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی در روز جمعه 7 مرداد/29 ژوئیه، کیم جونگ اون، دبیر کل حزب کارگران و رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی، در روز پنج‌شنبه از برج دوستی چین و کره شمالی بازدید کرد.

در این بازدید حلقه گلی به نام کیم جونگ اون، کمیته مرکزی حزب کارگران و کمیسیون امور دولتی کره شمالی در مقابل برج دوستی قرار گرفت و روی نوار آن "جاوید باد یاد قهرمانان داوطلب خلق چین " نوشته شده بود. کیم جونگ اون به همراه مقامات ارشد کره شمالی از برج دوستی بازدید کردند.

رهبر کره شمالی با بیان اینکه قهرمانان داوطلب خلق چین در کنار سربازان و مردم کره شمالی با هم برای مبارزه با تجاوزگری امپریالیسم در سنگر ایستادند و جان گرانبهای خود را در این راه فدا کردند، به یاد و خاطره این قهرمانان داوطلب خلق ادای احترام کرد.

کیم جونگ اون همچنین خاطرنشان کرد که خدمات شایسته و نتایج درخشان مبارزه افسران و سربازان داوطلب خلق چین در تاریخ جنگ آزادی‌بخش کره شمالی برای همیشه ماندگار خواهد بود. دوستی دو کشور میراث توسعه آرمان سوسیالیستی است و همچنان ادامه خواهد یافت.

  • 2022/07/29 15:21:56
  • GMT+08:00
  • /