بپرید بالا!
2022/07/29 15:46:00

برگ های بزرگ نیلوفر آبی ویکتوریا در باغ گیاهشناسی ملی چین آنقدر قوی هستند که بتوانند وزن یک کودک کوچک را تحمل کنند. باز شدن انواع مختلف گل های نیلوفر آبی در این باغ گیاهشناسی واقع در پکن منظره زیبایی را رقم زده است.

  • 2022/07/29 15:46:00
  • GMT+08:00
  • /