جنجال سازی آمریکا در دریای جنوبی به نتیجه نخواهد رسید
2022/07/29 15:24:28

 

در یک ماه گذاشته، آمریکا با اقداماتی جنجال ساز و تحریک آمیز از جمله اعزام ناوگان جنگی به آب های دریای جنوبی که هزاران کیلومتر با سرزمین ایالات متحده فاصله دارد، تدابیر دفاعی چین را متهاجمانه خواند. با مرور بر عملکردهای آمریکا در سال های گذشته می توان دریافت که این کشور به بهانه "آزادی کشتی رانی" به قدرت نمایی پرداخته و نیز عامل اصلی نظامی‌گری در دریای جنوبی است.

آمریکا با اقدامات تحریک آمیز و تهدیدگرانه علیه حق حاکمیت و امنیت چین، صلح و ثبات منطقه دریای جنوبی را به شدت تخریب کرده، اما برچسب متهاجم را بر چین زده و درصدد است تا ضمن ایجاد تفرقه بین چین و کشورهای منطقه، تنش ایجاد کند.

دریای جنوبی شکارگاه و یا میدان رویارویی قدرت ها نیست. کشورهای منطقه به روشنی متوجه شده اند که آمریکا عامل تنش زا و بزرگ ترین تهدید به صلح و ثبات دریای جنوبی و آسیاست.

امسال برابر با بیستمین سالگرد امضای بیانیه عملیات طرف های مختلف دریای جنوبی است. طرف ها در 20 سال گذشته با اجرای اصول این بیانیه به طور مشترک از صلح و ثبات منطقه حفاظت کرده و آزادی و امنیت کشتی رانی آزاد را تضمین کرده اند. امروز کشورهای منطقه برای حل مساله دریای جنوبی به ابتکار عمل دست یافته اند و آمریکا هر قدر هم اقدامات جنجال ساز در پیش گیرد، با شکست رو به رو خواهد شد.

  • 2022/07/29 15:24:28
  • GMT+08:00
  • /