ساخت و ساز خط آهن لی جیانگ – شانگریلا
2022/07/29 10:00:09

این تصاویر که در روز سه شنبه 26 ژوئیه گرفته شده، نمای هوایی محل اتصال پل بزرگ رود «جین شا» و ورودی تونل کوه برفی «ها با» در مسیر خط آهن لی جیانگ - شانگریلا در استان یون نان واقع در جنوب غربی چین را نشان می دهد. قطارهای خط آهن 140 کیلومتری لی جیانگ - شانگریلا با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت، زمان سفر بین لی جیانگ و شانگریلا را کوتاه خواهد کرد.   

 

  • 2022/07/29 10:00:09
  • GMT+08:00
  • /