فستیوال غانتاکارنا
2022/07/29 15:23:05

فستیوال غانتاکارنا یکی از مهم ترین جشن هایی است که در دره کاتماندو نپال و سکونتگاه های نیوار برگزار می شود.  اعضای جامعه با هم بازی می کنند تا جشنواره را تماشا کنند  و ارواح شیطانی را از بین ببرند و اقبال خوبی را به وجود آورند.

  • 2022/07/29 15:23:05
  • GMT+08:00
  • /