کمک به بیابان زدایی
2022/07/28 12:54:31

روستاییان شهرستان روئوارگای در استان سی چوان در جنوب غربی چین از فصل باران استفاده می کنند تا موانع شطرنجی ایجاد کنند و به این ترتیب می توانند از علفزارها در برابر تخریب و بیابان زایی محافظت کنند. در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی از جمله، کاشت پوشش گیاهی و ایجاد حصار شطرنجی در این مکان برای احیا و حفاظت از واحه سبز انجام شده است.

  • 2022/07/28 12:54:31
  • GMT+08:00
  • /