مرکز پارکینگ قطارهای تندرو
2022/07/28 12:51:43

بعد از یک روز کاری سخت، بیشتر قطارهای تندرو به مراکز تعمیر و نگه داری در سراسر منطقه دلتا رودخانه یانگ تسه چین برمی گردند تا برای کار در روز بعد، مورد بازرسی قرار گرفته و بازیابی انرژی داشته باشند.

 

  • 2022/07/28 12:51:43
  • GMT+08:00
  • /