محافظت از لک لک ها
2022/07/28 12:49:40

جوئو شی چینگ، کارگر خط برق در شرق چین به مدت 15 سال، برای حفظ امنیت شبکه کار کرده است. او از لک لک های شرقی بسیار کمیاب که دوست دارند روی دکل های بلند لانه کنند محافظت می کند. جوئو که اکنون بازنشسته شده به کار داوطلبانه خود به عنوان "محافظت از لک لک ها" ادامه می دهد.

  • 2022/07/28 12:49:40
  • GMT+08:00
  • /