انتشار "برنامه اقدامات منجر به کاهش تولید کربن خودروهای چین 2022"
2022/07/28 11:28:53

روز چهارشنبه 27 ژوئیه، مرکز تحقیقات فناوری خودرو چین گزارش تحقیقاتی سال 2022 "برنامه اقدامات منجر به کاهش تولید کربن خودروهای چین" را در پکن منتشر کرد. این گزارش محاسبات مربوط به انتشار کربن و سطوح انتشار کربن کل چرخه عمر خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری فروخته شده در چین را نشان می‎دهد.

 گزارش یاد شده میزان انتشار کربن 6 هزار و 725 دستگاه خودروی سواری و خودروهای تجاری را در کل چرخه عمر مورد بررسی قرار داده است.

 این داده ها نشان می دهد که مجموع انتشار کربن در کل چرخه عمر صنعت خودروسازی چین به 1.2 میلیارد تن رسیده است که خودروهای سواری حدود 58 درصد از آن را تشکیل می دهند. در مقایسه با خودروهای بنزینی سنتی، انتشار کربن خودروهای الکتریکی خالص تا 43.4 درصد کاهش یافته است. پیش بینی می شود که تا سال 2060، انتشار کربن وسایل نقلیه الکتریکی خالص در کل چرخه عمر می تواند به 23 گرم در هر کیلومتر برسد و پتانسیل کاهش انتشار کربن آنها بسیار زیاد برآورد می‎شود.

وو جی شین، معاون مدیر کل مرکز تحقیقات فناوری خودرو چین به خبرنگار گفت که میانگین مصرف واقعی سوخت در صنعت خودروهای سواری به طور پیوسته در حال کاهش است و به حدود 5.5 لیتر در 100 کیلومتر می رسد.

آخرین داده های گزارش تحقیقاتی نیز نشان می دهد که نسبت فولاد بازیافتی و آلومینیوم بازیافتی چین به ترتیب حدود 10 درصد و حدود 20 درصد است. از طریق گسترش استفاده از وسایل نقلیه با انرژی جدید و اقدامات کنترل کربن مرتبط، انتظار می‌رود تا سال‌های 2030 و 2060، کاهش انتشار کربن صنعت خودروسازی چین به ترتیب به 700 میلیون تن و 2 میلیارد تن برسد.

  • 2022/07/28 11:28:53
  • GMT+08:00
  • /