نمایش مد در کرانه باختری
2022/07/27 10:42:38

در روز میراث و لباس سنتی فلسطین، مدل های فلسطینی زیبایی لباس های سنتی را در یک نمایش مد در کرانه باختری به نمایش می گذارند.

  • 2022/07/27 10:42:38
  • GMT+08:00
  • /