گشایش مکعب آبی پکن
2022/07/27 10:50:45

 مرکز ملی ورزش های آبی پکن در فصل تابستان به روی شهروندان باز شد و اکنون تعدادی زیادی از علاقه مندان و به ویژه کودکان می توانند از این بهشت تابستانی لذت ببرند. 

  • 2022/07/27 10:50:45
  • GMT+08:00
  • /