کدام ماشین کشاورزی؟
2022/07/27 18:08:09

ماشین های کشاوزی تا اندازه زیاد کار کشاورزان چینی را کاهش داده اند. شما می توانید حدس بزنید، در این ویدیو از کدام ماشین کشاورزی استفاده می شود؟ از این گزینه‌ها یکی را انتخاب کنید و در بخش دیدگاه‌ها به من بگویید.

 

الف: ماشین بذرکاری

ب: ماشین کاشت نشاء برنج

ج: ماشین کاشت نشاء سبزیجات

 

(پاسخ:گزینه ج، این یک ماشین مخصوص کاشت نشاء سبزیجات است و از آن برای سبزی کاری استفاده می شود.  )

  • 2022/07/27 18:08:09
  • GMT+08:00
  • /