خاندوزی: وصول درآمد حاصل از فروش نفت ۵۸۰ درصد افزایش یافت
2022/07/27 16:41:05

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  ایران روز سه شنبه در نشست خبری از رشد ۴۸درصدی درآمدی منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۱۶ درصدی هزینه ها خبر داد و گفت: دولت روی این موضوع متمرکز بود تا بتواند درآمد پایدار بیشتری کسب کند. این یعنی جبران کسری بودجه در دستور کار دولت بود و در ۴ ماهه نخست امسال محقق شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون  بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در ۴ ماهه نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود و این باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.

  • 2022/07/27 16:41:05
  • GMT+08:00
  • /