برگزاری نشست بین المللی پیرامون افغانستان
2022/07/27 16:39:42

 کنفرانس بین المللی پیرامون افغانستان از روزهای دوشنبه تا سه شنبه 25 تا 26 ژوییه در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد.  طرف ها در این نشست احیا و تقویت توسعه اقتصادی را عامل مهمی برای تحقق صلح پایدار در افغانستان دانستند.
این کنفرانس که به ابتکار رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد، تحت عنوان "افغانستان: امنیت و توسعه اقتصادی" با هدف ترویج جامعه بین المللی برای حمایت از اقدامات هماهنگ در افغانستان و ارایه کمک های بشردوستانه به این کشور برگزار شد.  نمایندگان، کارشناسان و پژوهشگران از بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، روسیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ترکیه، ایران، پاکستان و دولت موقت افغانستان در این نشست حاضر شدند.
طرف ها پس از این نشست با انتشار بیانیه مشترک ضمن احترام به حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، بر تعهد خود برای توسعه افغانستان به یک کشور صلح آمیز، تجزیه ناپذیر، مستقل و توسعه یافته اقتصادی و عاری از تروریسم و جنایات ناشی از مواد مخدر تاکید و عنوان کردند، بر این باورند که احیا و تقویت  توسعه اقتصادی عامل مهمی برای تحقق صلح پایدار در افغانستان است.
شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان در سخنرانی خود گفت که دولت موقت افغانستان باید تدابیر قاطعی برای مبارزه با تروریسم در پیش گیرد تا اعتماد جامعه جهانی به دولت موقت افغانستان را افزایش دهد و چشم اندازهای واقعی برای دستیابی افغانستان به توسعه پایدار ایجاد کند.
امیرخان متقی رئیس هیات دولت موقت افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه این کشور در این نشست گفت که صلح و ثبات در افغانستان نه تنها به امنیت خود افغانستان  بلکه به امنیت منطقه و جامعه جهانی نیز ارتباط دارد. در حال حاضر کار اصلی افغانستان توسعه اقتصاد است. "افغانستان به منبع بی ثباتی منطقه تبدیل نخواهد شد و این سرزمین مورد استفاده القاعده و سایر سازمان های تروریستی قرار نخواهد گرفت. کابل مایل است روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای سراسر جهان بر اساس احترام  و همکاری های متقابل سودمند برقرار کند.
چیو شیائو یونگ فرستاده ویژه وزارت خارجه چین در امور افغانستان در این نشست گفت که امنیت و توسعه نه تنها دو مساله بزرگ برای افغانستان، بلکه دو چالش جهانیست که همه طرف ها با آن رو به رو هستند. چین مایل است همراه با جامعه بین المللی و کشورهای منطقه تلاش کند تا به افغانستان  در مساله حکومتداری، امنیت، اقتصاد و معیشت مردم یاری رساند.

وی  از همه طرف ها خواست تا هماهنگی و همکاری ها در هدایت سیاست های داخلی و خارجی افغانستان، حل  مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، ارتقای ارتباطات مرتبط با این کشور، لغو تحریم های یک جانبه و تقویت همکاری های ضد تروریسم و امنیتی را تقویت بخشند.

  • 2022/07/27 16:39:42
  • GMT+08:00
  • /