پیام تبریک شی جین پینگ به دومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا
2022/07/26 09:18:22

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز 25 ژوییه پیام تبریک خود را به دومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا ارسال کرد.

شی جین پینگ تاکید کرد که چین و آفریقا دوست، شریک و برادران خوب یکدیگر هستند که در کنار هم ایستاده اند و به یکدیگر یاری می رسانند. در حال حاضر، جهان دستخوش تغییرات عمیقی است که طی یک قرن دیده نشده است. اپیدمی COVID-19 هنوز در حال شیوع است و چالش های امنیتی مختلف یکی پس از دیگری در حال ظهور است. جامعه بشری با چالش های بی سابقه ای رو به روست. دستیابی به صلح پایدار و امنیت جهانی آرمان مشترک مردم چین و آفریقاست. چین همواره در توسعه روابط با آفریقا به مفهوم صحیح عدالت و منافع و نیز صمیمیت و دوستی  پایبند بوده است. چین مایل است به اتفاق دوستان خود در آفریقا، بر نگرش های امنیت جهانی مشترک، جامع و پایدار  پایبند باشد و از سیستم بین المللی به محوریت سازمان ملل و عدالت جهانی محافظت و ابتکار امنیت جهانی را ترویج و  جامعه چین-آفریقا با آینده ای مشترک در عصر جدید ایجاد کند.

دومین همایش صلح و امنیت چین و آفریقا روز دوشنبه  با موضوع "تقویت همبستگی و همکاری برای دستیابی به امنیت مشترک" به میزبانی وزارت دفاع ملی چین به صورت ویدیویی برگزار شد.

  • 2022/07/26 09:18:22
  • GMT+08:00
  • /