ارسال کمک های امدادی چین به مردم آسیب ‌دیده از سیل جنوب غربی پاکستان
2022/07/26 09:50:51


مجمع دوستی پاکستان و چین اخیرا کمک های چین را بین مردم محلی آسیب دیده از سیل در شهر قلعه سیف الله، در ایالت بلوچستان جنوب غربی این کشور توزیع کرد.

در یک اردوگاه موقت محلی که  مصیبت دیدگان در آن اسکان داده شدند، رئیس مجمع دوستی پاکستان و چین در مصاحبه تلفنی با خبرنگار شین هوا گفت که لوازم امدادی به آسیب دیدگان در بلوچستان به نام سفارت چین، شامل نزدیک به 1000 بسته مواد غذایی می تواند نیازهای غذایی اضطراری بیش از 800 نفر از افراد مصیبت دیده در این اردوگاه موقت را برآورده کند. علاوه بر این، چونکه بارش شدید باران تجهیزات انتقال برق محلی را تخریب کرد،  300 ژنراتورخورشیدی کوچک نیز در تدارکات امدادی قرار گرفتند.

وی گفت، چین همواره در مواقعی که مردم پاکستان به کمک فوری نیاز دارند، دست یاری می‌دهد و قاطعانه از مردم حمایت می‌کند. پکن بار دیگر با اقدامات خود دوستی اش را ثابت کرد.

احمد، یکی از افراد مصیبت دیده محلی، پس از دریافت کمک‌های امدادی، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار شین هوا گفت: غذای موجود در هر بسته غذایی برای 3 تا 4 هفته یک نفر کافیست که تا حد زیادی کمبود غذایی قریب‌الوقوع را کاهش داده است. چان دیو، یکی دیگر از افراد آسیب دیده  گفت که اقدام نیک چین مردم محلی را تحت تاثیر قرار داده است. او نیز معتقد است که چین همچنان از راه  ساخت کریدور اقتصادی پاکستان و چین، از مردم محلی حمایت و  به آسیب دیدگان ایالت بلوچستان در فقرزدایی هر چه زودتر کمک می کند.

طبق گزارش سازمان مدیریت بلایای طبیعی پاکستان در روز 25 ژوییه، سیلاب‌های شدید ناشی از باران‌های موسمی که بیش از پنج هفته است در پاکستان آغاز شده‌، دست کم 310 کشته و 295 زخمی برجای گذاشته است. این وضعیت در ایالت بلوچستان وخیم تر است. در مجموع 100 نفرکشته و 57 نفر زخمی شده اند. 6 هزار و 52 خانه نیز ویران شده است.


  • 2022/07/26 09:50:51
  • GMT+08:00
  • /