وزارت خارجه چین: آمریکا به بهانه جویی برای گسترش قدرت نظامی خود خاتمه دهد
2022/07/26 09:02:02

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه ۳ مرداد/ ۲۵ ژوئیه در واکنش به سخنان اخیر ژنرال مارک مایلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که برخی مقامات آمریکایی با اندیشه جنگ سرد و بازی مجموع صفر همواره چین را به عنوان چالش مطرح کرده و هدف آن ها جز بهانه جویی از گسترش قدرت نظامی خود چیز دیگری نبوده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ادعای اخیر ژنرال مارک مایلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مبنی بر تهاجمی تر شدن ارتش چین در پنج سال گذشته عنوان کرد، بودجه نظامی آمریکا در مقام اول در جهان قرار دارد و اخیرا پیش نویس بودجه نظامی جدید با مبلغ ۸۱۳ میلیارد دلار ارایه داده است. این در حالیست که آمریکا در خارج از کشور بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی ایجاد کرده و پس از تاسیس این کشور، تنها ۱۶ سال به جنگ نپرداخته است.

این مقام چینی همچنین به اعزام ناوها و جنگنده های آمریکا به مناطق مختلف جهان و به چالش کشاندن صلح و امنیت و ثبات جهان تاکید کرد که مقامات ذی ربط آمریکایی باید ضمن انصراف از اندیشه جنگ سرد و بازی مجموع صفر و نظریه «تهدید چین»، به بهانه جویی برای افزایش بودجه نظامی و گسترش قدرت نظامی خاتمه دهد.  

  • 2022/07/26 09:02:02
  • GMT+08:00
  • /