اقتصاددان آمریکایی: ایالات متحده به سرعت به سمت رکود پیش می رود
2022/07/26 17:22:11

 

 

روز 25 ژوئیه ، جک راسموس اقتصاددان برجسته آمریکایی در مصاحبه با رسانه ها گفت که مجموعه ای داده های اخیر نشان می دهد که ایالات متحده "به سرعت به سمت رکود اقتصادی پیش می رود." او معتقد است که تا سپتامبر سال جاری، اقتصاد آمریکا در رکود آشکار قرار خواهد گرفت.

 

جک راسموس، استاد اقتصاد  کالج سنت مری گفت که  مجموعه ای از شاخص های هفته گذشته در ایالات متحده به مردم یادآوری کرده است که سرمایه گذاری اکنون به سرعت در حال کاهش است . اگرچه مصرف افزایش یافته است، اما به دلیل تورم نمی توان مصرف را به عنوان یک افزایش واقعی  در نظر گرفت . همه این شاخص ها به ما می گویند که ما به سرعت به سمت رکود پیش می رویم. برخی از اقتصاددانان می گویند که ما اخراج گسترده ای نداشته ایم، بنابراین در رکود نیستیم اما شاخص اشتغال زایی از همیشه کمتر است. واضح است که تا سپتامبر آنها اعتراف خواهند کرد که اقتصاد ایالات متحده در رکود قرار گرفته است.

  • 2022/07/26 17:22:11
  • GMT+08:00
  • /