نصب صفحه های خورشیدی در بالای کوه ها
2022/07/26 15:20:40

دامنه های کوه زائو جوآنگ استان شان دونگ در شرق چین، اکنون با صفحه های آبی رنگ تولید برق خورشید پوشیده شده اند و علاوه بر یک منظره زیبا به تولید انرژی سبز نیز کمک می کنند.

  • 2022/07/26 15:20:40
  • GMT+08:00
  • /