رادیو تلسکوپ چین (فاست)
2022/07/26 15:18:14

 رادیو تلسکوپ چین با دریچه کروی به قطر پانصد متر (Fast) به عنوان بزرگترین رادیو تلسکوپ تک دیش جهان، هم اکنون در استان گویی جوئو و اقع در جنوب غربی چین در حال تعمیر است. با استفاده از این رادیو تلسکوپ که به «چشم آسمانی چین» هم معروف است، دانشمندان تاکنون توانسته اند 660 تپ اختر جدید را کشف کنند. 

  • 2022/07/26 15:18:14
  • GMT+08:00
  • /