کاریکاتور: دام بدهی ساخت آمریکا
2022/07/25 16:10:53

 

آمریکا اخیرا درباره مفهوم به اصطلاح «دام بدهی چین» گزافه گویی کرده است، این در حالیست که خود با سوء استفاده از سیاست های پولی اش و برتری دلار آمریکا در میان ارزهای دنیا، کشورهای در حال توسعه را به

خدمت رسانی به نظام های اقتصادی و مالی آمریکا وادار کرده و باعث آسیب های زیادی به توان کشورهای در حال توسعه برای بازپرداخت بدهی و توسعه زیرساخت های خود شده است.

در واقع این خود آمریکاست که دام بدهی برای کشورهای در حال توسعه پهن کرده است.

  • 2022/07/25 16:10:53
  • GMT+08:00
  • /