جامعه جهانی باور دارد که چین یکی از امن ترین کشورهای جهان است
2022/07/25 16:07:42

بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین صبح ۲۵ ژوییه/۳ مرداد مجموعه ای از نشست های خبری با موضوع "این دهه در چین" برگزار کرد. سون مائولی، عضو کمیته حزب کمونیست وزارت امنیت عمومی و دیگران مهمانان، کارآمدی ارگان های امنیت عمومی را در ارتقای سطح بالاتری از ساخت چین ایمن معرفی کردند.

در این نشست توضیح داده شد که از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، ارگان های امنیت عمومی در سراسر چین ساخت چین ایمن را با تمرکز بر ارتقای سطح اجتماعی شدن، حاکمیت قانون، هوشمندی و حرفه‌ای‌ گری در حکومتداری اجتماعی ترویج کرده اند و پی در پی احساس سودمندی، شادی و امنیت مردم را تقویت کرده است. احساس امنیت در بین مردم چین از 87.55 درصد در سال 2012 به 98.62 درصد در سال 2021 رسیده و به مدت ده سال در سطح بالایی باقی مانده است. جامعه جهانی عموما باور دارد که چین یکی از امن ترین کشورهای جهان است.

  • 2022/07/25 16:07:42
  • GMT+08:00
  • /