کشاورزان در ولایت بامیان افغانستان
2022/07/25 10:55:25

کشاورزان در ولایت بامیان افغانستان با امید به این که امسال درآمد خوبی داشته باشند، مشغول برداشت گندم هستند.

  • 2022/07/25 10:55:25
  • GMT+08:00
  • /