شکفتن یک گل جسد، یکی از کمیاب ترین گل های جهان در باغ گیاهشناسی پکن
2022/07/22 16:02:11

این گل پس از باز شدن تنها 48 ساعت زنده می ماند و ظرف این مدت بوی ناخوشایندی را در هوا پراکنده می کند. ظاهر عجیب و اندازه بزرگ آن توجه بسیاری از بازدیدکنندگان و حتی باغبان ها را به خود جلب کرده است. 


  • 2022/07/22 16:02:11
  • GMT+08:00
  • /