واکنش چین به تصمیم ژاپن برای تصویب تخلیه آب آلوده هسته ای به دریا
2022/07/22 17:17:38

وانگ ون بین سخنگوی وزارت امور خارجه چین  روز جمعه 22 ژوئیه در یک نشست خبری هفتگی به سوال خبرنگاران درباره اینکه ژاپن رسماً طرح تخلیه آب های آلوده هسته ای از نیروگاه هسته ای اول فوکوشیما به دریا را که توسط شرکت برق توکیو تدوین شده بود تصویب کرد، پاسخ داد. 

وانگ ون بین گفت از زمانی که دولت ژاپن در آوریل سال گذشته تصمیم اشتباهی برای تخلیه آب آلوده هسته ای فوکوشیما به اقیانوس گرفت، تردیدها و مخالفت های جامعه بین المللی و مردم ژاپن نسبت به آن هرگز متوقف نشده است. همه طرف‌ها عموماً در مورد تأثیری که تخلیه آب آلوده هسته ای ژاپن بر محیط دریایی و سلامت عمومی کشورهای حاشیه اقیانوس آرام ایجاد خواهد کرد، ابراز نگرانی می کنند و درباره مشروعیت طرح تخلیه آب آلوده هسته‌ای و قابل اطمینان بودن آمار ژاپن، اثربخشی دستگاه‌های تصفیه، نامعلوم بودن تاثیر بر محیط تردید های زیادی مطرح کردند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه طرف ژاپنی همواره گوش خود را نسبت به نگرانی های مسلم و خواسته های منطقی جامعه بین المللی و مردم ژاپن می‎بندد، نه تنها رایزنی های کامل و معنادار با ذینفعان و نهادهای بین المللی ذیربط انجام نداده، بلکه کورکورانه به کارهای پیشبرد ساخت و ساز خط لوله تخلیه و تصویب این طرح پرداخته است. اقدام ژاپن با نادیده گرفتن نگرانی های همه طرف ها و دستکاری حقیقت، بسیار غیر مسوولانه است و ما قاطعانه با آن مخالفت می کنیم. 

وانگ ون بین گفت: چین بار دیگر از ژاپن درخواست می کند که تعهدات  بین‌المللی خود را با جدیت انجام دهد، آب‌های آلوده هسته‌ای را به شیوه‌ای علمی، باز، شفاف و ایمن دفع کند، ضمن توقف تخلیه به دریا، راه اندازی یک جانبه این طرح را قبل از حصول توافق با ذینفعان و نهادهای بین المللی ذیربط آغاز نکند.

  • 2022/07/22 17:17:38
  • GMT+08:00
  • /