پیشتازی کشورهای آسیایی در صنعت باتری قوای محرکه جهان
2022/07/22 10:23:09

 

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین در حاشیه کنفرانس جهانی باتری قوای محرکه که پنج شنبه 21 ژوییه/ 30 تیر در شهر یی بین استان سی چوان چین گشایش یافت، گزارش رده بندی های صنعت باتری قوای محرکه جهان را منتشر کرد که طبق آن، در این صنعت، کشورهای آسیایی پیشتاز جهان هستند.

این رده بندی ها شامل رده بندی های جهانی، چینی و شرکتی است و برحسب 11 شاخص درجه یک و 46 شاخص درجه دو تهیه شده است.

طبق تحلیل و جمع بندی در گزارش فوق، صنعت باتری قوای محرکه به عنوان قطعه اساسی خودرو مبتنی بر انرژی نوین، پس از توسعه شتابان در سال های اخیر ساختاری تمرکزگرا گرفته، طوری که 10 شرکت برتر جهان بیش از 90 درصد باتری قوای محرکه نصب شده جهان را تولید کرده اند.

طبق این گزارش، از لحاظ میزان تولید باتری قوای محرکه نصب شده، شرکت های آسیایی در برتری آشکار قرار دارند طوری که همه این 10  شرکت به کشورهای آسیایی تعلق دارند.

از لحاظ شاخص جهانی توسعه صنعت باتری قوای محرکه، چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار دارند.

همچنین، از لحاظ بازار باتری قوای محرکه، بر اثر رشد سریع بازار خودرو مبتنی بر انرژی نوینچین، بازار باتری قوای محرکه این کشور نیز رشد چشمگیری داشته است؛ از منظر فناوری صنعت نیز، همین سه کشور در برتری قرار دارند و رده های آمریکا، آلمان و فرانسه نیز صعود کرده اند.

علاوه بر این، چین، کره جنوبی و آمریکا توجه بیشتری به تدوین و انتشار استانداردهای فنی دارند و تعداد استانداردهای چینی صادر شده بیش از 40 درصد جهان را تشکیل می دهد.

  • 2022/07/22 10:23:09
  • GMT+08:00
  • /