زیان اقتصادی سالانه ناشی از خشونت اسلحه در ایالت متحده به بیش از 500 میلیارد دلار می رسد
2022/07/22 11:22:53

 

با توجه به برجسته شدن تناقض اجتماعی و کنترل ضعیف اسلحه در ایالت متحده، حوادث تیراندازی خشونت بار به طور پیوسته در آمریکا رخ می دهد.

20 ژوییه به وقت محلی، سی بی اس گزارشی را منتشر کرد که به طور میانگین روزانه در آمریکا 300 نفر هدف تیراندازی قرار می گیرند و در میان آنان 110 نفر جان خود را از دست می دهند.

در عین حال، هر سال حدود 30 هزار نفر از آمریکاییان به علت حوادث ناشی از خشونت اسلحه در بیمارستان بستری می شوند که میانگین هزینه پزشکی و درمانی سرانه آن 31 هزار دلار می شود. علاوه بر این، تقریبا 50 هزار نفر برای درمان به اورژانس بیمارستان منتقل می شوند که میانگین هزینه پزشکی و درمانی سرانه برای آنان حدود 1500 دلار است. این نشان می دهد که در سال در آمریکا هزینه مستقیم پزشکی و درمانی ناشی از خشونت اسلحه به یک میلیارد دلار می رسد.

همزمان؛ با اشاره به گزارش منتشر شده توسط سازمان حامی کنترل اسلحه در روز 19 ژوییه، در صورتی که تمام خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از خشنوت اسلحه محاسبه شود، زیان اقتصادی سالانه ناشی از خشونت اسلحه در ایالت متحده به حدود 557 میلیارد دلار می رسد.

  • 2022/07/22 11:22:53
  • GMT+08:00
  • /