آیا جرات تماشا و حضور در ارتفاعی با مناظر خیره کننده و وهم انگیز کوهستان دارید؟
2022/07/22 15:29:04

قدم زدن بر روی پل 430 متری کف شیشه ای در ارتفاع سرسام آور 300 متری از کف دره در نقطه دیدنی جانگ جیا جیه در مرکز استان هونان چین را امتحان کنید.

  • 2022/07/22 15:29:04
  • GMT+08:00
  • /