قطار متروی تایرلاستیکی
2022/07/21 12:15:04

نخستین قطار متروی تایرلاستیکی طراحی و ساخته شده توسط شرکت های چینی، آغاز هفته جاری از خط تولید خارج شد. این قطار برای به روز رسانی خط یک مترو میکزیکوسیتی به مکزیک فرستاده خواهد شد.

  • 2022/07/21 12:15:04
  • GMT+08:00
  • /