سیستم کشت توام برنج و ماهی
2022/07/21 12:13:00

چینگ تیان در بخش جنوب غربی استان جه جیانگ با دورنمای پلکانی اش از منابع آبی کافی برخوردار است. سیستم کشت توام برنج و ماهی در چینگ تیان سابقه ای بیش از 1300 ساله دارد و درآمد خوبی برای کشاورزان محلی به ارمغان می آورد.

  • 2022/07/21 12:13:00
  • GMT+08:00
  • /