مرکز تولید برق خورشیدی
2022/07/21 12:06:44

یک مرکز تولید برق خورشیدی در روستای «دا یوئه هه» از توابع شهرستان نینگ هه در نزدیکی شهر تیان جین با ظرفیت 80 مگاوات بر سطح یک مزرعه پرورش ماهی به وسعت 200 هکتار ساخته شده که نشان می دهد چطور الگوی زیست محیطی کشاورزی مبتنی بر «پرورش ماهی زیر آب و تولید برق بالای آن» به احیای روستاهای چین کمک می ‎کند.   

 

  • 2022/07/21 12:06:44
  • GMT+08:00
  • /