کوه چینگ چنگ، سی چوان
2022/07/21 10:40:26

 

کوه چینگ چنگ در جنوب غربی شهر دوجیانگ یان، استان سی چوان در چین تنها 68 کیلومتر با چنگدو، مرکز استان سی چوان فاصله دارد. درختان کهنسال سر به فلک کشیده در میان کوه‌ها به فاصله دیده می شود و از دور مانند یک "شهر سبز" به چشم می خورد  که تنها با درخت ساخته شده است، به همین سبب این کوه را چینگ چنگ (شهر سبز) نامیده اند.

  • 2022/07/21 10:40:26
  • GMT+08:00
  • /