آسمان نمای شانگهای
2022/07/20 13:13:07

آسمان نمای شانگهای به عنوان بزرگترین آسمان نمای جهان در سال گذشته میلادی میزبان 730 هزار نفر بود.

  • 2022/07/20 13:13:07
  • GMT+08:00
  • /