گزارش تصویری: اشتیاق عاشقانه چینی ها به کره ماه
2022/07/20 13:06:38

چهارشنبه 20 ژوییه (29 تیر) روز ماه انسان است. چینی ها از دوران باستان تا کنون نسبت به کره ماه اشتیاقی عاشقانه  دارند. در افسانه چین، «چانگ ای» (Chang'e) فرشته زیبا همراه با «یو تو» خرگوش در کره ماه زندگی می کنند. بر این اساس، دانشمندان چینی پروژه اکتشاف کره ماه را «پروژه چانگ ای» نامگذاری کردند.

همراه ما با این پروژه آشنا شوید!


 

  • 2022/07/20 13:06:38
  • GMT+08:00
  • /