اعتماد آمریکایی‌ها به رسانه‌ها به پایین‌ترین حد رسید
2022/07/20 11:26:16

نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر شش آمریکایی به روزنامه‌های این کشور اعتماد دارد، در حالی که وضعیت اعتماد این آمریکایی‌ها به رسانه‌های تلویزیونی این کشور حتی بدتر است.

به گزارش پایگاه راشا تودی، بر اساس نظرسنجی جدید گالوپ، از هر شش آمریکایی، یک نفر به روزنامه‌ها و از هر ۱۰ آمریکایی یک نفر به رسانه‌های تلویزیونی کشورشان اعتماد دارند.

این کمترین رقم ثبت شده در زمینه افت چنین اعتمادی از زمان سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۳ که در نظرسنجی‌های مربوط به هر کدام، کاهشی شدید نسبت به سال قبل از آن ثبت شد، محسوب می‌شود. همچنین شکاف فزاینده‌ای هم در زمینه اعتماد به رسانه‌ها بین دموکرات‌ها و مابقی طیف‌های این کشور وجود دارد.

تنها ۱۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که اعتماد زیادی یا نسبتا زیادی به روزنامه‌ها دارند، در حالی که ۴۳ درصد گفتند که اعتماد "خیلی کم" به مطبوعات دارند. این اولین بار است که از سال ۱۹۷۳، زمانی که گالوپ شروع به ردیابی داده‌ها در این حوزه کرد، این رقم به زیر ۲۰ درصد می‌رسد.

وضعیت برای رسانه‌های تلویزیونی این کشور حتی بدتر به نظر می‌رسد و تنها ۱۱ درصد - پایین‌ترین درصد ثبت شده از سال ۱۹۹۳ در این حوزه- گفتند که اعتماد زیادی به اخبار تلویزیون این کشور دارند، در حالی که در مقایسه ۴۹ درصد اعتماد "خیلی کم" به آن داشتند.

در عین حال بر اساس نتایج این نظرسنجی اعتماد کلی به روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری تلویزیونی آمریکا نسبت به سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی کاهش نشان داده و در هر دو مورد پنج درصد کاهش یافته است. طبق این نظرسنجی روند تنزل در تمام گرایش‌های سیاسی یکسان بوده است، اما این نظرسنجی شکاف‌های قابل توجهی را نشان داد.

در طیف دموکرات‌ها، به رغم وجود یک کاهش سه درصدی همچنان ۳۵ درصد از دموکرات‌ها به روزنامه‌ها اعتماد داشته‌اند، در حالی که تنها پنج درصد جمهوری‌خواهان و ۱۲ درصد مستقل‌ها به روزنامه‌ها اعتماد دارند. همچنین اعتماد دموکرات‌ها به رسانه‌های خبری تلویزیون با شش درصد کاهش نسبت به نظرسنجی قبلی به ۲۰ درصد رسید، در حالی که اعتماد مستقل‌ها به این رسانه‌ها با پنج درصد کاهش به تنها هشت درصد رسید. در همین حال، جمهوری‌خواهان در واقع کمی بیشتر نسبت به سال ۲۰۲۱ به اخبار تلویزیون اعتماد کردند و اعتماد آنها در این بخش از شش درصد به هشت درصد رسید.

گالوپ دریافت که کاهش کلی اعتماد به رسانه‌ها بخشی از روندی است که در زمینه اعتماد به اکثر نهادهای بزرگ آمریکایی وجود دارد.

گالوپ در توضیح نتیجه این نظرسنجی گفت: اعتماد آمریکایی‌ها در مقایسه با سال گذشته نسبت به موسسات اصلی آمریکا کاهش نشان داده به طوری که ۱۱ مؤسسه از ۱۶ مؤسسه مورد محک قرار گرفتند و در قبال هیچ کدام هیچ پیشرفتی مشاهده نشد.

در این نظرسنجی که بین اول تا ۲۰ ژوئن انجام شد، ۱۰۱۵ شرکت‌کننده شرکت داشتند.

  • 2022/07/20 11:26:16
  • GMT+08:00
  • /