آمادگی برای پرتاب کابین آزمایشگاهی «ون تیان» ایستگاه فضایی
2022/07/19 09:34:44

روز دوشنبه ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه)، کابین آزمایشگاهی «ون تیان» و موشک حامل لانگ مارچ ۵ بی -وای ۳ به مرکز پرتاب فضاپیمای ون چانگ در استان های نان در جنوب چین منتقل شدند.

در چند روز آینده، بررسی های مختلف عملکردی قبل از راه اندازی و آزمایش های لازم طبق برنامه ریزی در محل پرتاب انجام می شود و این کابین به فضا پرتاب خواهد شد.

  • 2022/07/19 09:34:44
  • GMT+08:00
  • /