«کله های شیر» خوردنی!
2022/07/19 11:38:55

یک سرآشپز چینی با الهام از هنر سنتی رقص شیر این شیرینی های خوشمزه را به شکل سَرِ شیر درست کرده است.

  • 2022/07/19 11:38:55
  • GMT+08:00
  • /