جشنواره هندوانه
2022/07/19 11:37:11

بخش رونگ جیانگ در استان گویی جوئو با برگزاری جشنواره هندوانه به روستاییان برای فروش محصول خود در فصل برداشت کمک می کند. 

  • 2022/07/19 11:37:11
  • GMT+08:00
  • /