بزرگترین پروژه تبادل بزرگراه آسیا
2022/07/19 11:41:17

بزرگترین پروژه تبادل بزرگراه آسیا هم اکنون در استان جه جیانگ چین در حال ساخت است. این پروژه در سال 2023 به بهره برداری می رسد و نقشی مهم در حمل و نقل بین شهری در خلیج هانگ جوئو خواهد داشت.

  • 2022/07/19 11:41:17
  • GMT+08:00
  • /