صحنه باشکوه از دویدن هزاران اسب شین جیانگ
2022/07/19 15:47:08

 

ناحیه خودگردان قزاق‌نشین ایلی در منطقه شین جیانگ "زادگاه اسب‌های آسمانی" خوانده می شود. اسب های خوب و مرغوبی در این منطقه پرورش می یابد.

در فصل تابستان مرتع منطقه پر از علوفه شده و دامداران محلی هزاران اسب‌ را در مرتع می چرانند.

  • 2022/07/19 15:47:08
  • GMT+08:00
  • /