ارسال پیام رییس جمهور چین به نشست میراث فرهنگی مهم کشاورزی جهانی
2022/07/18 16:36:55

 

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین روز دوشنبه 18 ژوییه/ 27 تیر پیامی را برای نشست میراث فرهنگی مهم کشاورزی جهانی ارسال کرد.

رییس جمهور چین در پیام خود با تاکید بر تمدن درخشان بشر در طول تاریخ، حفظ میراث فرهنگی کشاورزی وظایف مشترک بشر خوانده و اعلام کرد: چین با ابتکار عمل فعال خود در راستای اجرای پیشنهاد سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) درباره میراث فرهنگی مهم کشاورزی به حفاظت این میراث بسیار اهمیت داده و تدابیری درپیش گرفته است. چین مایل است به اتفاق جامعه جهانی ضمن تقویت حفاظت، به توسعه ارزش آن در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیک، علمی و فنی پرداخته و به اجرای برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک یاری کند.

نشست میراث فرهنگی مهم کشاورزی جهانی روز دوشنبه در شهرستان چینگ تیان استان جه جیانگ با شعار «حفاظت مشترک از میراث کشاورزی و یاری به توسعه همه جانبه روستاها» برگزار شد.

  • 2022/07/18 16:36:55
  • GMT+08:00
  • /