نجات فیل مادر و بچه اش!
2022/07/18 16:09:50

یک فیل مادر و بچه اش پس از سقوط در یک حفره در استان ناکون نایوک تایلند، به طرزی معجزه آسا نجات یافتند. حادثه از آنجا شروع شد که بچه فیل با سر خوردن در میان گل و لای از گله جدا شد و در این حفره افتاد. مادر این بچه فیل با دیدن تلاش نافرجام فرزندش برای خروج از حفره مضطرب شد و مأموران حیات وحش پیش از آغاز مأموریت نجات مجبور به بیهوش کردن او شدند که در اثر آن فیل مادر هم درون حفره افتاد.


خوشبختانه هر دو فیل نجات پیدا کردند و به جنگل بازگردانده شدند.


  • 2022/07/18 16:09:50
  • GMT+08:00
  • /