85 درصد از آمریکایی ها در مناطقی با وضعیت قرمز یا نارنجی همه گیری کووید-19 زندگی می کنند
2022/07/18 10:50:06

بر اساس گزارش شرکت پخش رسانه ای آمریکا (ABC)  در روز یک‌شنبه 17 ژوییه/ 26 تیر، اکنون حدود 85 درصد از آمریکایی ها در مناطقی با وضعیت قرمز یا نارنجی همه گیری کووید-19 زندگی می کنند.

 بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، در مجموع 2421 شهرستان در سراسر این کشور در فهرست مناطق در وضعیت قرمز یا نارنجی همه گیری کووید-19 قرار دارند. علاوه بر این، تعداد ابتلاهای ناشی از نوع ویروس BA.5 زیرسویه اومیکرون در آمریکا همچنان در حال افزایش است. طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، موارد مبتلا به این زیرسویه حداقل 65 درصد از کل موارد کرونا را تشکیل می‌دهد و به زیرسویه اصلی در این کشور تبدیل شده است.

  • 2022/07/18 10:50:06
  • GMT+08:00
  • /