چین در قامت بزرگترین کشتی ساز دنیا
2022/07/18 15:37:01

در شش ماهه نخست سال جاری میلادی چین همچنان در قامت بزرگترین کشتی ساز باقی ماند و در هر سه بخش تولید، ساخت کشتی های جدید و دریافت سفارش در رده نخست جهان قرار گرفت.

تولید و تحویل کشتی چین در فاصله ماه های ژانویه و ژوئن به بیش از 18.5 میلیون تناژ وزن مرده رسید که برابر با 45.2 درصد تولید جهانی بود 

  • 2022/07/18 15:37:01
  • GMT+08:00
  • /