بهره‌برداری از نخستین فرودگاه باربری آسیا در شهر «اجوئو»
2022/07/17 15:44:39


فرودگاه «هوآهو» در شهر «اجوئو» به عنوان چهارمین فرودگاه باربری جهان و اولین فرودگاه باربری آسیا روز یک‌شنبه 17 ژوئیه (26 تیر) به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

پرواز 1.5 ساعته از این فرودگاه می‌‌تواند پنج منطقه کلان شهر در سرزمین اصلی چین، از جمله منطقه ابرشهر دلتای رودخانه یانگ تسه و منطقه ابرشهر دلتای رودخانه مروارید را پوشش دهد. این فرودگاه با پوشش 90 درصد از کل تولید اقتصادی کشور چین، انتظار می‌رود هدف «رسیدن به مقصد در داخل کشور ظرف یک روز و رسیدن به مقصد در خارج کشور ظرف یک شبانه روز» را محقق کند.

فرودگاه هوآهو عمدتاً برای تردد مسافران در روز و باربری در شب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025، ظرفیت سالانه مسافر به 1 میلیون نفر و بار و پست به 2.45 میلیون تن خواهد رسید.

  • 2022/07/17 15:44:39
  • GMT+08:00
  • /